За сдружението

Сдружение БОЙКОВО е регистрирано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 206595418. Седалище и адрес на управление: с. Бойково, п.к. 4103, пл. „Недко Каблешков“ № 9 Основни цели на Сдружението са: Създаване и развиване […]

Стани член

Сдружение БОЙКОВО ще се радва да приеме нови членове в организацията. Всеки, който желае да работи и да даде своя личен принос в развитието на с Бойково е добре дошъл.

Стани дарител

Всеки, който желае да направи дарение в полза на сдружението може да го направи чрез Изипей АД. Клиентския номер (КИН) на сдружение „БОЙКОВО“ е 1463124058. или по банков път на следната банкова сметка: IBAN: BG08ESPY40040027691851 Образец – Заявление за дарение […]

Стани дарител

Всеки, който желае да направи дарение в полза на сдружението може да го направи чрез Изипей АД. Клиентския номер (КИН) на сдружение „БОЙКОВО“ е 1463124058.

или по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG08ESPY40040027691851

Образец – Заявление за дарение (pdf, doc)

Образец – Договор за дарение на вещи от юридическо лице (pdf, doc)
Образец – Договор за дарение на парични средства от юридическо лице (pdf, doc)
Образец – Договор за дарение от физическо лице (pdf, doc)