Дарители

Публичен регистър на даренията, получени от Сдружение Бойково, ЕИК 206595418.

Дата на дарениетоДарителСтойност (лв.)Вид дарениеПредназначено заВоля на дарителя

Образец – Заявление за дарение (pdf, doc)

Образец – Договор за дарение на вещи от юридическо лице (pdf, doc)
Образец – Договор за дарение на парични средства от юридическо лице (pdf, doc)
Образец – Договор за дарение от физическо лице (pdf, doc)