Членове

Име на членЧлен от годинаПлатен членски внос за 2021 г.Платен членски внос за 2022 г.
1.Станка Георгиева Василева23.07.2021 г.
2.Божидар Чавдаров Киров23.07.2021 г.
3.Анна Димитрова Кирова23.07.2021 г.
4.Стефан Костадинов Костадинов23.07.2021 г.
5.Георги Павлов Василев23.07.2021 г.
6.Рени Гришева Терзийска23.07.2021 г.
7.Теодор Христов Бочев23.07.2021 г.
8.Михаил Веселинов Зографов23.07.2021 г.
9.Христо Атанасов Шегунов23.07.2021 г.
10.Георги Спасимиров Крънчев06.08.2022 г.
11.Росица Георгиева Терзийска06.08.2022 г.
12.Иво Гришев Терзийски06.08.2022 г.
13.Соня Стоянова Димитрова06.08.2022 г.
14.Людмил Веселинов Топалов06.08.2022 г.
15.Ивона Тавит Серопян06.08.2022 г.
16.Николай Бориславов Гешев06.08.2022 г.
17.Веселина Пламенова Гешева06.08.2022 г.
18.Антон Вълчев Митрев06.08.2022 г.
19.Атанас Стефанов Витков06.08.2022г.
20.Мирослав Атанасов Мазев06.08.2022 г.
21.Росица Иванова Гешев06.08.2022 г.
22.Румяна Веселинова Терзийска06.08.2022 г.
23.Гриша Иванов Терзийски06.08.2022 г.
24.Благовеста Симеонова Пенкова06.08.2022 г.
25.Екатерина Руменова Симонова06.08.2022 г.
26.Ана Димитрова Маринова-Георгиева06.08.2022 г.
27.Стелиан Димитров Димитров06.08.2022 г.
Информацията е актуална към 06.08.2022 г. и включва плащания направени по банков път или на каса на Изипей АД

Съгласно чл. 51 от Устава на сдружението всички членове дължат 24,00 лв. (двадесет и четири) годишен членски внос, платим до 31 декември на съответната година, за която се отнася.