Стани член

Сдружение БОЙКОВО ще се радва да приеме нови членове в организацията. Всеки, който желае да работи и да даде своя личен принос в развитието на с Бойково е добре дошъл.

Сдружение БОЙКОВО

  М О Л Б А

  Уважаеми, Г-н Председател,

  Моля на основание чл.12, ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „БОЙКОВО” да бъда приет/а за член на сдружението.

  Уведомявам Ви, че съм Запознат с Устава на сдружението, приемам го и ще съдействам за постигане на целите му.

  Надявам се, че молбата ми за членство в Сдружение с нестопанска цел „БОЙКОВО” ще бъде приета от Общото събрание на сдружението, съгласно чл.10, ал.3 от Устава на сдружението.

  гр./ с.

  С натискане на бутона "Изпращане" се съгласявам с обработването на предоставените от мен лични данни с информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните.